LED's help you!

E-commerce Europe      Veilig online winkelen met BeCommerce!

02 398 18 64    info@ledsky.be

Premies en Subsidies voor LED

gewestenParticulieren en bedrijven worden door de verschillende overheden beloond met premies, subsidies en belastingverminderingen als ze energiebesparende investeringen doen.

 

Opgelet: de premies veranderen jaarlijks en kunnen dus geschrapt worden. Informeer je grondig vooraleer je actie onderneemt.

 

Particulieren

 

Particulieren kunnen ondersteuning verwachten van:

 

- jouw netbeheerder (zoals Eandis en Infrax)
- de federale overheid
- de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid

- jouw gemeentebestuur

- jouw provinciebestuur

 

Woon je in Vlaanderen? Zoek nu jouw subsidies

Woon je in Brussel? Zoek nu jouw subsidies

 

 

Bedrijven

 

LEES MEER op onze website voor bedrijven: Premies LED verlichting in kmo’s

 

Ondernemingen kunnen ondersteuning verwachten van:

 

- de federale overheid: verhoogde inversteringsaftrek en vermindering van accijnzen en heffingen voor convenantbedrijven
- de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid
- de elektriciteitsnetbeheerders: premies
- de gemeente -en provinciebesturen (in beperkte mate)

 

Is je bedrijf gevestigd in Vlaanderen? Zoek nu jouw tegemoetkomingen

Is je bedrijf gevestigd in Brussel? Zoek nu jouw tegemoetkomingen 

 

 

Verenigingen

 

Verenigingen kunnen ondersteuning verwachten van:

 

- de Vlaamse of Waalse overheid
- de elektriciteitsnetbeheerders: premies
- de gemeente -en provinciebesturen (in beperkte mate)

 

Beheer je een Vlaamse vereniging? Zoek nu jouw premies

 

 

Lichtproject Relighting