Maison

LED financiering voorbeeld: voetbalveld vervangt verlichting

LED leasing biedt een oplossing voor ondernemers die de investeren in LED niet zelf willen of kunnen bekostigen. In een eerdere post gingen we al dieper in op de voor- en nadelen van verschillende financieringsmogelijkheden.

Maar welke financiële impact heeft LED leasing? Hieronder vindt u een uitgewerkte case over de LED financiering voor een voetbalveld.

Project10 lichtmasten omschakelen naar LED
Investering in LED€55.000
Investering na subsidies€38.500
Terugverdientijd4,4 jaar
Terugverdientijd na subsidie3,1 jaar
Looptijd lease5 jaar
Overbrugging subsidieaanvraag6 maanden
Brutobesparing (jaarlijks)€12.500
Nettobesparing (na huur)€2.800
Totale besparing€75.800
CO2-besparing407 ton