Maison

LED kantoorverlichting? Dan geen Belgisch stroomtekort!

Volgens de berekening van de Bond Beter Leefmilieu kunnen we 800 megawatt besparen op kantoorverlichting. Zo zou er van een mogelijk Belgisch stroomtekort geen sprake hoeven te zijn.

De verlichting in kantoren kan véél energiezuiniger en doeltreffender. Het potentieel voor LED kantoorverlichting is enorm, zonder dat er wordt ingeboet op kwaliteit. Met behulp van LED kantoorverlichting en een slimme lichtregeling (daglichtregeling, sensoren, etc.) bespaart een bedrijf of kantoor zo’n 50 à 70%.

Waarom aarzelen bedrijven om te investeren in LED kantoorverlichting?
  • Er is nog veel onwetendheid over de terugverdientijden, en dat is net één van de grote voordelen van herverlichting. In de industrie is gemiddelde terugverdientijd 1 tot 4 jaar en voor kantoorgebouwen is dat 3 tot 6 jaar.
  • In tijden van economische crisis wordt het investeringsbudget gespendeerd aan core-activiteiten. De investering in interessante technologieën zoals LED worden naar het achterplan verschoven.
  • Slechte communicatie van de overheid omtrent de verschillende premies voor energiezuinige investeringen. Premies zijn een extra middel om het management over de streep te trekken.

Een ‘relightingproject’ kan op korte termijn uitgevoerd worden. Op een paar weken tot twee maanden is de installatie van LED kantoorverlichting afgerond. Het proces is relatief eenvoudig en tijdens de werken wordt er niet geraakt aan de core-activiteiten.

Bronnen:
De Standaard: ‘800 megawatt besparen op verlichting in gebouwen’
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140825_01231176
Radio1: Slim verlichten bespaart energie