Maison

Subsidies voor LED verlichting

vlaanderen is energieDe omschakeling naar LED verlichting biedt niet alleen voordelen op het gebied van lagere energie- en onderhoudskosten. U kan daar bovenop genieten van de verschillende financiële tegemoetkomingen vanwege de overheid.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende (combineerbare!) mogelijkheden.

 

REG-premie

 

Wat?

Via uw netbeheerder voorziet de Vlaamse Overheid een financiële tegemoetkoming voor onder andere de omschakeling naar LED verlichting.

Voor wie?

Bedrijven en organisaties die hun bestaande verlichting laten verwijderen en vervangen door LED verlichting. Deze premie is enkel van toepassing op relighting (het vervangen van de armaturen, niet enkel de lampen).

Voornaamste voorwaarden
 • De relighting moet worden uitgevoerd door een erkende installateur.
 • Een lichtstudie dient te worden opgemaakt.
 • Enkel van toepassing op bestaande gebouwen die minstens 10 jaar zijn aangesloten op het distributienet.
 • Niet van toepassing op verbouwing van kantoren of scholen die volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moeten voldoen.

Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op de website van uw netbeheerder: Eandis of Infrax.

Voorbeeld bedrijfshal

Omschakeling van TL- en gasontladingsverlichting naar LED verlichting.

 • Nieuwe bedrijfsverlichting: 140 LED armaturen
 • Jaarlijkse besparing: €3.752
 • REG-premie: €5.859

Verhoogde investeringsaftrek

 

Wat?

De Federale Overheid biedt bedrijven de mogelijkheid om een verhoogde investeringsaftrek toe te passen op energiebesparende investeringen. Concreet wordt de standaard investeringsaftrek verhoogd met 13,5%.

Voor wie?

Voor belastingplichtige vennootschappen en beoefenaars van vrije beroepen die investeren in het verhogen van het energetisch rendement van hun bestaande verlichtingsapparatuur.

Voornaamste voorwaarden
 • Mag worden uitgevoerd door een erkende installateur alsook door het eigen personeel.
 • Opmaak van een gedetailleerde technische beschrijving van de investering, met de nadruk op de energiebesparende aspecten.
 • Opmaak van een gemotiveerde raming van de totale jaarlijkse energiebesparingen.

Een overzicht van al de voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

Voorbeeld bedrijfshal

Omschakeling van TL- en gasontladingsverlichting naar LED verlichting.

 • Nieuwe bedrijfsverlichting: 140 LED armaturen
 • Jaarlijkse besparing: €3.752
 • Netto voordeel: €558

 

Ecologiepremie (EP-Plus)

 

Wat?

Subsidie vanwege de Vlaamse Overheid voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, waterkrachtkoppeling en hernieuwbare energie. Het bedrag wordt bepaald op basis van de meerkost en essentiële componenten, de ecoklasse, de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.

Voor wie?

Alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest die een in aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren. Niet van toepassing voor vzw’s.

Voornaamste voorwaarden
 • Enkel van toepassing voor de installatie van een geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen bij installaties die volgens EPB-regelgeving geen E-peil opgelegd krijgen.

Een overzicht van al de voorwaarden vindt u op de site van Vlaio.

Voorbeeld bedrijfshal

Omschakeling van TL- en gasontladingsverlichting naar LED verlichting met daglichtsturing en individueel adresseerbare armaturen (DALI dimbaar).

 • Nieuwe bedrijfsverlichting: 140 LED armaturen
 • Jaarlijkse besparing: minstens €3.752
 • EP-Plus premie: €7.000 (indien kmo)